Summa sidvisningar

måndag, november 10, 2014

Kryssaren HMAS Sydney i sjöslag med den tyske jagaren SMS Emden.

 Fartygsbesättningen ombord på HMAS Sydney efter slaget.

Här ses SMS Emden på grund, utbränd och besegrad.

Den 9 november 1914 (för 100 år) sedan eskorterade HMAS Sydney, ett kryssare i lättviktsklassen i det unga Royal Australian Navy en konvoj med australiska trupper ombord, på väg till Mellanöstern och sedan slagfälten i bl a Gallipoli.
När HMAS Sydney lämnat Fremantle i nordvästlig riktning fick de ett SOS om ett mystiskt krigsfartyg som smög i vattnen nordvästöver.
Det skulle visa sig vara en riktigt blodtörstig tysk varg, jagaren SMS Emden, som orsakat stor förödelse bland transportfartygen på rutterna mellan länder i det brittiska samväldet.
Men SMS Emdens skicklige kapten Karl von Müller hade även bl a sänkt en stor rysk kryssare, en fransk jagare.

Ombord på HMAS Sydney konstaterade kaptenen att det "It´s the Emden alright".
När von Müller upptäckte att han var upptäckt, satte han kurs mot Cocos-öarna, där en trådlös telegraf-central fanns för att upprätthålla kommunikationerna mellan England och Australien.
När Emden nådde dit, kanske i tron att den inte skulle upptäckas, gick manskapet till attack med yxor och hammare för att slå sönder allt som kunde skicka signaler vidare.
Men innan de stormade i land, hade personalen på Cocos-stationen lyckats skicka iväg ett SOS, som uppfångades av HMAS Sydney, 80 kilometer bort, texten löd "Strange ship in the harbour".

Ombord HMAS Sydney begrep man vilka de var och inom kort uppfattade tyskarna det stora svarta rökmolnet i horisonten som berättade att motståndarna var på väg.
Men först trodde de, enligt utsago, att det var ett handelsfartyg, men kvickt gick det upp för dom att det vara något mycket farligare, hastigheten gav klara besked.
Tyskarna öppnade eld med sin 10,5 cm kanoner, men missade, likaså den andra och tredje salvan, men den fjärde och femte träffade det australiska krigsfartyget, dödade fyra sjöman och skadade 12.

Här kunde striden varit över, ett par unga sjömän lyckades dock slänga brinnande krut överbord, som antänts av en tysk granat, de unga sjömännens tappra insats räddade troligen skeppet från att explodera om det brinnande krutet nått ammunitionsförråden ombord. De unga fick dock brännskador.

HMAS Sydney svarade nu med en överlägsen eldgivning, man bombarderade och träffade SMS Emden med granat efter granat, fartyget vände och vred på sig, svarade med en ny kanonad ända tills kanon efter kanon tystnat.
Som en desperat sista åtgärd försökte kapten von Müller att fyra av en torped-attack, men även den misslyckades och till slut med många döda tyska sjöman liggandes på ett brinnande däck, körde han SMS Emden på grund på Cocosön eller North Keeling Island med 134 döda och 65 skadade sjömän ombord.
De överlevande tyska sjömännen fördes i land i Västaustralien och internerades i olika läger för krigsfångar.

Den tre år unga australiska flottan kunde fira sin första triumf i ett blodigt första världskrig, som vi helst vill gömma, men ändå som här minnas.

Det fina i denna blodiga berättelse är att överlevande sjömän från bägge sidor har firat minnet av detta slag till havs, då som vänner.
Vid femtioårsjubileet stod de sida vid sida.


1 kommentar:

Lennart Rånge sa...

Hej
Fann ett intressant notat i en bok som heter German Surface Vessels 2.
Den som en gång i tiden ägt boken skrev
Nov.1922 ombord i tyska kryssare Berlin (otydligt) träffade jag då dåvarande kadett v Dettmer. Som kadettkamrater-jag låg ombord i H.M. Pansarkryssare Fylgia- talade vi om:"vad skall du bli, när du blir stor?". Somliga sade: " Jag skall bli teolog, Jag skall bli läkare, Jag skall bli ingenjör....etc." Några enstaka sade: Jag skall bli mingrek, torpedgrek eller artellerigrek (grek otydligt betyder säkert något)
V. D. Sade:"1914 sänktes tyska kryssare Emden av den Australiska kryssare Sydney. Sedan dess kommer alltid flaggskeppet för australiska flottan att heta Sydney. Jag kommer att bli hjälpkryssarchef och jag skall sänka australiska kryssaren Sydney en dag.Därtill utbildas jag. Han visade alla sjökort med kommentarer hela kvällen. Den 19/11 1941 sänktes australienska kryssare Sydney av hjälpkryssaren Komoran. Chef Korvettenkapten Th.v Dettmer.
Slut citat